THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 5999863
QUẢNG CÁO
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 7/2024 7/6/2024 3:03:40 PM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 7/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 703/GDĐT ngày 02/7/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 7/2024 như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, bao gồm: Luật Căn cước năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Giá năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023.

 2. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024.

3. Tuyên truyền  phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của đơn vị.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Văn bản số 06/VBHN-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông. 

  6. Tuyên truyền phổ biến Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ GDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và Đào tạo và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn.

PL

image001.jpg

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Tuyết Nhung  - Hiệu trưởng
Lê Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng
Bùi Thị Diệu Thuý   -  Admin
Bùi Thị Diệu Thuý - Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.996243 - Email: thhoathuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com